Wand- en Plafondafwerking

Over de BTW


Het lage btw-tarief van 6% voor Stucadoorswerkzaamheden aan woningen ouder dan twee jaar blijft ook na 1 oktober 2011 gehandhaafd

Korting
Het BTW-tarief voor stukadoorswerk aan particuliere woningen van ten minste 2 jaar oud is verlaagd naar 6%.

Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van een huur- of koophuis.
Het BTW-tarief van 6% geldt niet voor stukadoorswerk aan woningen jonger dan 2 jaar, of voor stukadoorswerk aan gebouwen die niet als woning worden gebruikt. Daarvoor geldt het tarief van 21% BTW.

Particuliere woningen
Met particuliere woning wordt bedoeld een onroerende zaak waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijke leegstaande woningen vallen daaronder.

Stukadoorswerk
Bij stukadoorswerk gaat het om de volgende werkzaamheden:
De voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden die een stukadoor moet verrichten voordat hij kan overgaan tot het eigenlijke stucwerk; en het eigenlijke stucwerk.

Ouderdomsverklaring
In alle gevallen dient de opdrachtgever een ouderdomsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring moet bewijzen dat de woning ouder is dat 2 jaar.
Deze verklaring kun u bij ons via email opvragen.

Wij moeten de ouderdomsverklaring bij onze administratie bewaren.